صنایع غذایی استان در جهش تولید، پیشگام است

blank

به گزارش نوبر، طاهر روحی در جلسه بررسی برنامه‌های صنایع غذایی استان برای جهش تولید که در محل استانداری برگزار شد گفت: تلاش برای افزایش کیفی و کمی تولید، وظیفه تمامی مسئولان است و در این مسیر باید با تمام توان و در چهارچوب اختیارات قانونی، از تولیدکننندگان حمایت کرد.   وی در ادامه از […]