×

صنعت چاپ – نوبر نیوز

تبریز؛ خاستگاه صنعت چاپ ایران است

تبریز؛ خاستگاه صنعت چاپ ایران است

به گزارش نوبر، مسعود کردستانی در جریان بازدید از شرکت صنایع چاپ تبریز پاک آذربایجان افزود: صنعت چاپ به عنوان یک مادر صنعت همواره بستر توسعه در سایر صنایع را فراهم آورده است و با توجه به کثرت صنایع در آذربایجان شرقی ، بی شک صنعت چاپ همین بستر توسعه را سرعت بخشیده است. وی […]

  • 10 مهر 1402
  • 0