زوجین دغدغه‌های ‌جدی‌تری از صدا‌ زدن اسم کوچک دارند!

زوجین دغدغه‌های ‌جدی‌تری از صدا‌ زدن اسم کوچک دارند!

قسمتی از صحبت های آیت الله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، در خطبه های نماز جمعه دست به دست چرخید و در فضای مجازی حاشیه ساخت که درمورد نحوه صدا زدن زوجین در خانه بود که در ادامه می خوانید. آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه زوجین در خانه، همدیگر را به