انتصاب صالح هوشیار به عنوان مدیر پشتیبانی منطقه آزاد ارس

انتصاب صالح هوشیار به عنوان مدیر پشتیبانی منطقه آزاد ارس

به گزارش نوبر، محسن نریمان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تجاری- صنعتی منطقه آزاد ارس با صدور حکمی، صالح هوشیار را به عنوان مدیر پشتیبانی این سازمان منصوب کرد. در بخشی از حکم صادره نریمان خطاب به هوشیار آمده است: جناب آقای مهندس هوشیار نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، از این پس