اختصاص بودجه برای اتصال راه آهن جلفا به چشمه ثریا

اختصاص بودجه برای اتصال راه آهن جلفا به چشمه ثریا

به گزارش نوبر، دکتر محمدرضا پورمحمدی در هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با بیان اینکه توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با محوریت آذربایجان شرقی در سال 1400 نیز با جدیت دنبال می شود، اظهار داشت: اجرای خط آهن جلفا به چشمه ثریا، تکمیل آزادراه تبریز_اهر و