×

شورای پنجم تبریز – نوبر نیوز

شورای پنجم، تبریز را به شهری انسان محور تبدیل کرد
عضو شورای شهر تبریز:

شورای پنجم، تبریز را به شهری انسان محور تبدیل کرد

عضو شورای شهر تبریز، اقدامات انجام شده در این دوره از مدیریت شهری را در راستای ایجاد شهر انسان محور عنوان کرد.
  • 9 تیر 1400
  • 0