×

شوراهای استانی – نوبر نیوز

کسب رتبه دوم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱

کسب رتبه دوم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱

به گزارش نوبر، بر این اساس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی در رتبه دوم قرار گرفت. تشکیل جلسات اصلی، طرح موضوعات و دستور جلسات اقتصادی در جلسات اصلی، مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات، سایر اقدامات اداری و اجرایی و دستاوردهای استانی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و […]

  • 25 مهر 1402
  • 0