صدور مجوز نخستین رسانه تخصصی بازارهای مالی در شمال غرب کشور  

blank

به گزارش نوبر، مجوز پایگاه خبری شهر بورس به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی امیر توپچی پور از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد. معاونت مطبوعاتی این وزارت و دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات کشور، با فعالیت این رسانه با شماره مجوز شماره ۸۷۱۴۷ موافقت کرد. پایگاه خبری شهر بورس، نخستین رسانه تخصصی بازارهای […]