×

شهر بورس – نوبر نیوز

صدور مجوز نخستین رسانه تخصصی بازارهای مالی در شمال غرب کشور  
به همت جوانان تبریزی:

صدور مجوز نخستین رسانه تخصصی بازارهای مالی در شمال غرب کشور  

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نخستین رسانه تخصصی بازارهای مالی در شمال غرب کشور را با نام «شهر بورس» صادر کرد.
  • 10 دی 1399
  • 0