×

شهرک خاوران تبریز – نوبر نیوز

واگذاری بخشی از اراضی شهرک خاوران به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن
شورای شهر تبریز بررسی می کند/

واگذاری بخشی از اراضی شهرک خاوران به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن

اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در دویست و سومین جلسه علنی خود، به بررسی مصوبات کمیسیون فرهنگی اجتماعی می‌پردازند.
  • 27 مهر 1399
  • 0