واگذاری بخشی از اراضی شهرک خاوران به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن

واگذاری بخشی از اراضی شهرک خاوران به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن

به گزارش نوبر، مطابق هفته‌های گذشته بررسی گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان‌های تابعه نخستین دستور جلسه امروز شورانشینان است. بررسی لایحه شهرداری مبنی بر تجویز قرارداد واگذاری قطعاتی از شهرک خاوران به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب دیگر دستور جلسه امروز شورای شهر است. بررسی نامه مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری تبریز در خصوص نحوه تملک