با “شهرفروشی” نمی توان شهر را اداره کرد

blank

  روش هایی چون #تراکم_فروشی، #شهرفروشی و #تخلف_فروشی، سال هاست به رویه و مکانیزمی آسان برای جذب و تامین درآمد برای #شهرداری تبدیل شده و این درحالی است که اساسا با این روش های منسوخ و غیر اصولی، اصل توسعه و عمران شهری محقق نخواهد شد.  وی همچنین پیش بینی و ایجاد درآمدهای پایدار شهری […]