×

شهاب گردان – نوبر نیوز

حکم فوری دروازه بانی که می خواست داور را کتک بزند
گردان تا اطلاع ثانوی محروم شد؛

حکم فوری دروازه بانی که می خواست داور را کتک بزند

دروازه بان تیم ذوب آهن از کلیه فعالیت های فوتبالی تا اطلاع ثانوی محروم شد.
  • 14 تیر 1400
  • 0