تحقق “شفافیت” از راه استقرار شهرداری الکترونیک میسر است

blank

“جواد ششگلانی” با اعلام این مطلب، به اقدامات و برنامه ریزی های شورای سوم تبریز در برداشتن گام های اولیه تحقق شهرداری الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین و موفق ترین اقدامات و تصمیمات شورای سوم تبریز، تصویب ایجاد، راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری در سه نقطه شهر بود […]