×

شرکت تراکتور سازی – نوبر نیوز

تراکتورسازی یک نماد ملی است

تراکتورسازی یک نماد ملی است

معاون وزیر صمت افزود: تراکتورسازی نماد ملی برای کشور به شمار می رود و باید از ظرفیت های سرریز آن در جهت الهام بخشی و توسعه سایر صنایع کشور استفاده شود.
  • 4 آذر 1402
  • 0