×

سید شریف – نوبر نیوز

آل‌هاشم: انتخابات در نظام دینی ما هیچگاه تشریفاتی نبود

آل‌هاشم: انتخابات در نظام دینی ما هیچگاه تشریفاتی نبود

امام جمعه تبریز گفت: انتخابات در نظام دینی ما هیچگاه تشریفاتی نبوده و امامین انقلاب همواره روی مشارکت حداکثری تاکید داشتند.
  • 3 آذر 1402
  • 0