عمر رژیم صهیونیستی بسر رسیده است

blank

سید حسن نصرالله روز چهارشنبه در سخنانی به مناسب روز جهانی قدس افزود: امروز عواملی وجود دارد که مسئولیت ما را در قبال قدس بیشتر می کند. وی خطاب به صهیونیست ها تاکید کرد که این رژیم آینده ای ندارد و عمر آن بسر رسیده و شما بیهوده جان خود جوانان تان را از دست […]