×

سیده فاطمه مرتضوی – نوبر نیوز

لجاجت تبریز برای میزبانی از کرونا/ اینجا هر روز بدتر از دیروز است!
گزارش اختصاصی نوبر/

لجاجت تبریز برای میزبانی از کرونا/ اینجا هر روز بدتر از دیروز است!

حدود هفت ماه است که از سکونت مهمان ناخوانده ای که در اوایل ورودش، استقبال گرمی از او نشد، می گذرد اما با گذشت زمان مردم فراموش کردند که چه میهمان بی تعارفی در همسایگی شان ساکن شده و با کوچک ترین بی توجهی، پایش به بدن و خانه آنها نیز باز خواهد شد.
  • 2 مهر 1399
  • 0