سگ کشی‌های اخیر بازهم به آبروی تبریز لطمه زد/ منتظر پاسخ شفاف و مستند شهرداری هستیم

blank

به گزارش نوبر، سعید نیکوخصلت در جلسه شورای شهر تبریز و در واکنش به سگ کشی یکی از شرکت‌های پیمانکاری شهرداری گفت: بعد از دیدن تصاویر این حادثه ناگوار؛ مرتبا با حامیان حقوق حیوانات و مدیران شهرداری در ارتباط بودم و موضوع را بررسی می کردم. وی با ابراز تاسف شدید از کشتن سگ ها […]