سهمیه سیمان‌فروشان متخلف تعلیق می‌شود

سهمیه سیمان‌فروشان متخلف تعلیق می‌شود

حبیب امین زاده روز چهارشنبه در نشست مشترک اعضای کمیته فنی تنظیم بازار استان با مدیران شرکت سیمان صوفیان، افزود: تولید، تامین، توزیع، نظارت و مصرف از عمده مولفه‌هایی است که باید در همه کالاهای پرمصرف مورد رصد دائمی و سیستمی قرار گیرد . وی ادامه داد: رعایت قیمت مصوب سیمان از درب کارخانه تا