×

سمساری – نوبر نیوز

نسبت نیروی کار به بازنشستگان در آذربایجان‌شرقی پایین است
سمساری:

نسبت نیروی کار به بازنشستگان در آذربایجان‌شرقی پایین است

مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر نرخ و نسبت نیروی کار به تعداد بازنشستگان این استان پایین تر از میانگین کشوری و استانداردهای معمول است.
  • 11 اردیبهشت 1400
  • 0