×

سفر با کرونا – نوبر نیوز

دقیقه ۹۰ از کرونا گل خوردیم/ بار سفر نبندید!
خبر/

دقیقه ۹۰ از کرونا گل خوردیم/ بار سفر نبندید!

وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت کرونا در کشور گفت: خواهشم از مردم این است که عادی انگاری نکنند، باروبندیل سفر نبندند و در ایام محرم به گونه ای عزاداری کنند که هم محرمی باشکوه داشته باشیم و هم هیچ عزادار امام حسین تب دار از مجلسی خارج نشود.
  • 4 شهریور 1399
  • 0