×

سعید الهویی – نوبر نیوز

تراکتور برد، چون بازیکنان بزرگی داشت
مربی گل گهر:

تراکتور برد، چون بازیکنان بزرگی داشت

مربی گل گهر معتقد است که تیمش در بازی امروز مقابل تراکتور شجاعت لازم را نداشت.
  • 4 بهمن 1399
  • 0