×

سرلشکر – نوبر نیوز

هنر نیروی قدس «میلاد قدرت» است/ انتقام خون حاج قاسم گرفته خواهد شد
سرلشکر سلامی:

هنر نیروی قدس «میلاد قدرت» است/ انتقام خون حاج قاسم گرفته خواهد شد

فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان ما بدانند که هیچ کجا، بدون همه جا امن نیست؛ آنان با شهادت حاج قاسم منبعی دائمی از تولید خطر و انتقام را برای خود ایجاد کردند و سرانجام این انتقام دیر یا زود گرفته خواهد شد و به طور قطع سخت هم خواهد بود.
  • 23 مرداد 1399
  • 0