همت مجلس برای رفع مشکلات معیشتی مردم

blank

نوبرنیوز: محمد حسین فرهنگی به بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «مجلس یازدهم مجلس امید و انتظار مردم است» اشاره کرد و گفت: با وجود نشاط و شادابی که در مجلس وجود دارد تحولخواهی و گرایش به سمت تغییرات ضروری جامعه در اولویت این دوره از مجلس قرار گرفته است.   وی […]