افزایش قیمت خرید تضمینی گندم

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم

به گزارش نوبر، اکبر فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان این‌که تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، موجب دلگرمی و خوشحالی کشاورزان و رغبت بیشتر برای تحویل محصولات به دولت می‌شود، گفت: قیمت سال گذشته خرید تضمینی ۲۵۰۰ تومان بود که در ابتدا قیمت ۴۰۰۰ تومان براب سال جدید در نظر گرفته شد، اما با