قانون تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۰ اجرایی نمی‌شود

قانون تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۰ اجرایی نمی‌شود

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره طرح مجلس برای منسوخ شدن تغییر ساعت رسمی کشور گفت: قانون تغییر ساعت رسمی کشور که در سال ۱۳۸۶ مصوب شده دیگر منسوخ شده است و باتوجه به این امر طرح ابطال تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، اما بعید