افتتاح ضلع شمالی مقبره‌الشعراء تبریز پس از اتمام ورودی المان

افتتاح ضلع شمالی مقبره‌الشعراء تبریز پس از اتمام ورودی المان

بابک شریفی اظهار کرد: عملیات کف‌سازی ضلع شمالی مقبره‌الشعرا به اتمام رسیده و در صورت آماده بودن المان ورودی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، این ضلع به بهره‌برداری رسیده و ورودی مقبره از ضلع شمالی باز می‌شود. وی با بیان این‌که مناقصه‌ای برای اتمام کف‌سازی ضلع شرقی برگزار خواهیم کرد، افزود: کار اسکلت