×

سازمان تامین اجتماعی – نوبر نیوز

مشکلات و مطالبات جامعه بازنشستگی بررسی شد
طی نشستی با حضور تشکل های بازنشستگی و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛

مشکلات و مطالبات جامعه بازنشستگی بررسی شد

جلسه هم اندیشی فعالین بازنشستگی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر متفکر آزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و محمد اسدی، دبیر کانونعالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی کشور برگزار شد.
  • 25 بهمن 1399
  • 0