ستاره فینال حذفی چه کسی است؟

ستاره فینال حذفی چه کسی است؟

 استقلال تهران و تراکتور تبریز در بازی قبلی خود در مرحله نیمه نهایی  مقابل پرسپولیس و  نفت مسجد سلیمان برتری در مالکیت توپ را به حریفان واگذار کردند ولی این دو تیم بودند که از حریف درآمار بازی شوت؛ شوت در چارچوب و شانس گل بیشتری ایجاد کردند و این دو تیم بودند که در