انتقال زندان تبریز نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها است

blank

موسی خلیل اللهی، توجه به این موضوع را جزو اولویت های مهم و محوری دادگستری آذربایجان شرقی در سالجاری دانست و افزود: امسال انتقال زندان تبریز به محدوده خارج از شهر را با جدیت دنبال می کنیم. وی اظهار کرد: پروژه انتقال زندان تبریز به خارج از شهر جزو پروژه های ملی است که علاوه […]