×

زمین زلزله – نوبر نیوز

زلزله ۴.۲ ریشتری در مرند

زلزله ۴.۲ ریشتری در مرند

به گزارش نصر، این زمین لرزه در شهرهای تبریز و روستاهای اطراف هم احساس شد.

  • 30 شهریور 1402
  • 0