۷۵ درصد جمع آوری زباله از منازل در تبریز به صورت غیر اصولی انجام می‌شود

۷۵ درصد جمع آوری زباله از منازل در تبریز به صورت غیر اصولی انجام می‌شود

 حسن عباس نژاد با اعلام این خبر، اظهار کرد: متاسفانه مدیریت پسماند در جامعه بیشتر روی دفن تمرکز پیدا کرده که باید با برنامه ریزی دقیق مطابق قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرایی آن و همچنین ایجاد زیر ساخت‌های فنی و بهداشتی به سمت مدیریت اصولی پسماندها حرکت کنیم. وی افزود: امروزه موضوع جمع

به زودی در دریای کیسه‌های پلاستیکی غرق خواهیم شد

به زودی در دریای کیسه‌های پلاستیکی غرق خواهیم شد

حسن اکبری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه شعار هفته محیط زیست امسال؛ نیم قرن حفاظت از زیست بوم‌های ایران، بازنگری، نوسازی و بازسازی است، اظهار کرد: استان خراسان جنوبی در کمربند خشک کره زمین واقع شده و چهره غالب بیابانی دارد، اما در همین استان خشک، خرده اقلیم‌ها و اکوسیستم‌های متنوعی را میتوان