×

رییس شورای شهر تبریز – نوبر نیوز

جلسات شورای شهر به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد
 دبیری، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز؛

جلسات شورای شهر به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از برگزاری مجازی جلسات شورای شهر تبریز خبر داد.
  • 6 مهر 1399
  • 0