یارانه جدید در راه است؟ /سیگنال های جدید رئیس کل بانک مرکزی

یارانه جدید در راه است؟ /سیگنال های جدید رئیس کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست های دولت هم هستم و می دانم دولت قصد خیر دارد و می خواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد.خوشبختانه طی دو سال اخیر این