«قطار شرق هرگز به مقصد نرسید» منتشر شد

«قطار شرق هرگز به مقصد نرسید» منتشر شد

به گزارش نوبر، کتاب «قطار شرق هرگز به مقصد نرسید» داستان‌های کوتاهی‌ست به قلم رومینا نیک‌اندیش که به تازگی از سوی نشر روزبهان منتشر شده است. این کتاب ۱۰ داستان را در بغل دارد و فضاهای رئالیستی آن گاه با رئالیسم جادویی درآمیخته و معضلات اجتماعی را زیر ذره‌بین قرار می دهد. شخصیت‌های داستان‌های این