ماجرای کمبود روغن در بازار تبریز چیست؟

ماجرای کمبود روغن در بازار تبریز چیست؟

محمدعلی صدیقی، اظهار کرد: البته در کنار این موضوع بحث خود تحریمی نیز وجود دارد، متاسفانه عده‌ای سودجو شرایطی را به وجود می‌آورند که بازار کالاهای اساسی با دو اتفاق افزایش قیمت و کمبود کالا مواجه می‌شود. وی با بیان این‌که بیشتر کمبودهای ما واقعی نیست و آثار روانی دارد، گفت: البته در حال مدیریت