کاهش مصائب دانشجویان، بهترین کادوی روز دانشجو !

blank

نوبر-سیده فاطمه مرتضوی/هرساله به دور شانزدهمین روز آذر خط قرمزی کشیده شده که مختص دانشجو هاست. فرقی نمی کند کدام مقطع یا رشته باشد همه دانشجو ها و دانشگاه ها هرسال برنامه های ویژه ای برای جشن گرفتن روز دانشجو تدارک می بینند دریغ از دانستن علت اصلی این روز. دلیل نام گذاری روز دانشجو […]