ایران و عربستان، بعد از ۵ سال آشتی می‌کنند؟

ایران و عربستان، بعد از ۵ سال آشتی می‌کنند؟

 بیش از ۵ سال است که روابط ایران و عربستان قطع شده است و در این سال ها هرازگاهی خبری از دیدار های پنهانی و گاه و بیگاه مقامات دو کشور در برخی از رسانه ها انتشار یافته که البته تمامی آن ها نیز از سوی مقامات تهران و ریاض رد شد تا اینکه هفته