×

رهبرانقلاب – نوبر نیوز

مجوز مهمی که رهبر انقلاب به روحانی داد
خبر/

مجوز مهمی که رهبر انقلاب به روحانی داد

رییس جمهور گفت:مقام معظم رهبری در جلسه اخیر نکته مهمی فرمودند و گفتند که دولت به مردم هم بگوید که چه کار کرده است و هم بگوید که هم چه کار می خواسته انجام دهد و چرا انجام نداده است.
  • 5 شهریور 1399
  • 0