×

رضا اسدی – نوبر نیوز

مانع بزرگ انتقال اسدی به تراکتور

مانع بزرگ انتقال اسدی به تراکتور

هافبک ایرانی سن‌پولتن اتریش دچار شکستگی انگشت پا شد تا حداقل سه ماه دور از میادین باشد.
  • 21 بهمن 1399
  • 0