×

رحیم شاهین کمک داور – نوبر نیوز

تنبیه شخصی داور جنجالی تبریزی؛ خداحافظ فوتبال ایران!

تنبیه شخصی داور جنجالی تبریزی؛ خداحافظ فوتبال ایران!

داور جنجالی فوتبال تبریز از دنیای قضاوت خداحافظی کرد.
  • 5 بهمن 1399
  • 0