ما کار کارشناسی می کنیم/بدعهدی دهقانی در تمکین به نظر شورای فنی!

ما کار کارشناسی می کنیم/بدعهدی دهقانی در تمکین به نظر شورای فنی!

به گزارش نوبر، ابوالقاسم سلطانی روز سه شنبه در واکنش به اظهارات اللهوردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی درباره قطعه پنجم بزرگراه خواجه – ورزقان – خاروانا – نوردوز توضیح داد: این بزرگراه با هدف اتصال به نوار مرزی و شبکه راه‌های کشور به عنوان یک شبکه ملی و با