اولین گمانه زنی ها در باره کابینه رئیسی

blank

اما آیا رئیسی واقعا می تواند یک دولت فراجناحی تشکیل دهد؟ آیا در دولت آتی ابراهیم رئیسی می توان چهره هایی از جریان اصلاح طلبی و اعتدالی را مشاهده کرد؟ آن هم درحالی که نامزد جریان اصولگرایی بوده و در ستادهای انتخاباتی اش هیچ از چهره های جناح مقابل دیده نمی شود. او گرچه اعلام […]