×

دانشجو – نوبر نیوز

اگر حین امتحان مجازی برق قطع شود، چه کنیم؟
خبر/

اگر حین امتحان مجازی برق قطع شود، چه کنیم؟

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اگر در حین امتحان مجازی برق قطع شود استاد مربوطه مکلف است ساعت مشخصی را مجدداً برای برگزاری امتحان مشخص کند.
  • 3 خرداد 1400
  • 0