ساختمان دادگاه عمومی بخش خواجه با زیربنای ۱۵۶۰ متر مربع افتتاح شد

blank

به گزارش نوبر نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی ساختمان دادگاه عمومی بخش خواجه با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری و نماینده ارزشیابی قضات نواپور و همچنین مسئولین اداری و انتظامی شهرستان هریس و شهر خواجه از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس قوه قضائیه اول تیرماه ۹۹ افتتاح شد. […]