خط ریلی ایران به کشورهای همسایه، استان را از بن‌بست خارج می‌کند

خط ریلی ایران به کشورهای همسایه، استان را از بن‌بست خارج می‌کند

محمدرضا پورمحمدی در نشست بررسی موضوع بازگشایی خط ریلی ایران به کشورهای همسایه شمال‌غرب، با اشاره به بازدید وزیر امور خارجه از مرز ایران و نخجوان، اظهار کرد: هدف اصلی دکتر ظریف از این بازدید، بررسی امکان بازگشایی خط ریلی جلفا و نخجوان بود که نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت. وی