تخصیص ۶۵۰میلیاردتومان اعتبار برای خط آهن بستاد آباد – تبریز

تخصیص ۶۵۰میلیاردتومان اعتبار برای خط آهن بستاد آباد – تبریز

به گزارش نوبر، جواد رحمتی در حاشیه بازدید از پروژه احداث خط آهن بستان آباد به تبریز در شهرک خاوران اظهار کرد: برای این پروژه در سال جاری ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون بیش از ۶۵۰ میلیارد برای آن تخصیص یافته است. او ادامه داد: سعی می کنیم که