×

خطای خصوصی سازی – نوبر نیوز

انتشار کتاب “خطای خصوصی سازی” به قلم دکتر سخاوت خیرخواه
خبر/

انتشار کتاب “خطای خصوصی سازی” به قلم دکتر سخاوت خیرخواه

کتاب «خطای خصوصی سازی» نوشته «سخاوت خیرخواه» در پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفت.
  • 29 اردیبهشت 1400
  • 0