حاج صفی پیراهن یونانی به تن می کند

حاج صفی پیراهن یونانی به تن می کند

سایت «makthes» یونان نوشت، احسان حاج صفی، مدافع ملی پوش تراکتور امروز عازم یونان شده تا با باشگاه آریس سالونیک قرارداد امضا کند. طبق گزارش های رسیده حاج صفی فردا در تست های پزشکی حاضر می شود تا با سالونیک قراردادی دو ساله امضا کند. این بازیکن در پست های مختلفی می تواند بازیکن کند.