خانه‌های تاریخی تبریز را تملک می‌کنیم

خانه‌های تاریخی تبریز را تملک می‌کنیم

به گزارش نوبر، ایرج شهین‌باهر گفت: بر اساس پیشنهادی که از چند ماه پیش برای نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام «حفظ و احیای میراث تاریخی و فرهنگی تبریز» ارائه شده بود، نگاه فرهنگی و میراثی را به عنوان یکی از موضوعات محوری لایحه بودجه مد نظر قرار دادیم. او افزود: احیا و بازآفرینی بافت تاریخی