×

حمید شکری خانقاه – نوبر نیوز

نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات تبریز نمایشگاهی با تفکری بین المللی و در مقیاس منطقه ایست
مدیر طرح و برنامه ریزی ارتباطی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی:

نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات تبریز نمایشگاهی با تفکری بین المللی و در مقیاس منطقه ایست

مدیر طرح و برنامه ریزی ارتباطی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات با کنار هم جمع کردن ظرفیت های مختلف داخلی و خارجی در این حوزه این امکان را به مخاطب داده است که به راحتی از این ظرفیت ها بازدید کند.
  • 27 آبان 1402
  • 0